بوستان آلاله
بوستان آلاله
نقشه محله خاوران
نقشه محله خاوران
مسجد محبین الزهرا
مسجد محبین الزهرا
حسینبه بیت المهدی
حسینبه بیت المهدی
هویت محله خاوران
هویت محله خاوران
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
درمانگاه شماره 19
درمانگاه شماره 19
مسجد انصار المهدی
مسجد انصار المهدی
کتابخانه بقیه الله
کتابخانه بقیه الله
بوستان آلاله
بوستان آلاله
آزمایشگاه دکتر قدوسی
آزمایشگاه دکتر قدوسی
مسجد صدریه
مسجد صدریه
سرای محله خاوران
سرای محله خاوران
حسینیه دوطفلان حضرت زینب
حسینیه دوطفلان حضرت زینب